firma     kadra     kontakt    poczta  uslugi hostingowe
firma 
Drodzy Państwo

  Jeste¶my firm± specjalizuj±c± się w dostarczaniu kompleksowych rozwi±zań informatycznych. Naszym atutem jest duże do¶wiadczenie na rynku usług IT, a członkostwo w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji sprawia, iż czujemy się szczególnie zobowi±zani do ¶wiadczenia usług na najwyższym poziomie. W zależno¶ci od potrzeb dostarczamy kompletne zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, projektujemy i wykonujemy sieć komputerow± oraz szkolimy personel w zakresie obsługi sprzętu. Biuro kreacji internetowej przygotowuje witryny WWW, dokładaj±c starań, by były one dodatkowym elementem podnosz±cym prestiż firmy.

¶ci±gnij nasz± prezentację
nasza prezentacja w formacie *mov
zainstaluj Quick Time


  

created by : KAMP